Thứ Sáu, 6 tháng 2, 2015

XIN LỖI NGUYỄN QUANG THIỀU


Nguyễn Quang Thiều viết thư cho tôi theo địa chỉ email cũ tôi ít dùng nên sau một tháng tôi mới đọc. Tôi trả lời Thiều rằng: “Giờ nói gì với ông cũng vô nghĩa. Nhưng tôi vẫn sẽ viết lời xin lỗi ông công khai và xóa đi các bài đã viết”. Vậy hôm nay tôi xin lỗi Nguyễn Quang Thiều về việc tôi đã nghĩ sai về thái độ của Nguyễn Quang Thiều đối với tôi trong việc tôi xin vào HNVVN. Tôi cũng xóa đi tất cả những bài tôi viết trong lúc tức giận, vì thực sự tôi luôn coi Nguyễn Quang Thiều là bạn thân nhất, mà còn hơn thế, là anh em. Riêng “Đơn khiếu nại” thì tôi giữ lại. Các cụ nói không sai: “Giận quá mất khôn”; “Thương nhau lắm cắn nhau đau”. Tôi cũng không dám trách người nói với tôi, vì cũng như tôi, anh đã tin và nói với tôi những điều không chắc chắn. Thật buồn vì bát nước đã hắt đi sao múc lại được? Tôi cũng quá xấu hổ vì cái tính quá nóng nảy của mình! Một lần nữa xin lỗi Nguyễn Quang Thiều!
6-2-2015
ĐÔNG LA