Thứ Hai, 28 tháng 3, 2016

ĐƠN GỞI BỘ TRƯỞNG CÔNG AN TRẦN ĐẠI QUANG VỀ SỰ CÔNG AN Ở VĨNH PHÚC GÂY BẤT AN CHO DÂN

Sau 8 Tết, hôm cô Hòa mời tôi ra dự tiệc ở chỗ cô, một chiều, Lãm, cũng là một sĩ quan an ninh ở sân bay TSN đã về hưu, gọi tôi:
-Anh Đông La ra xem sao, có mấy ông công an đến hỏi cô!
Tôi ra, thấy mấy người mặc thường phục, một người còn đúng như một chú bé. Tôi hỏi:
-Các ông là công an à? Ở đâu?
“Chú bé” còn tính giấu nên nói:
-Không, chỉ có cháu thôi, mấy anh đây là bạn đi cùng.
-Cháu có hay lên mạng không?
-Không.
-Vậy cháu không biết bác là Nhà Văn Đông La mà cộng đồng mạng gọi là “chiến sĩ chống luận điệu xuyên tạc” rồi. Bác có trang blog, tướng, tá ở trên Bộ Công an của cháu vào đọc nhiều lắm, còn gọi điện nói cảm ơn và khâm phục bác đấy. Bác là người như vậy mà còn quý trọng cô Hòa ở đây. Nhiệm vụ các cháu là bảo vệ trật tự trị an thì các cháu cứ làm, nhưng các cháu nên thông cảm, những chuyện không đáng thì nên cho qua, mà cần phải hiểu cô Hòa là một người đặc biệt vì cô có khả năng đặc biệt, đã được “Viện Tiềm năng” chứng nhận, nhiều người ở khắp nước, kể cả bác, đã chứng kiến khả năng tìm mộ và giúp người bệnh bằng khả năng đặc biệt của cô ấy, nên bây giờ người ta cứ tự đến tìm cô ấy đông như thế. Nếu các cháu thấy mất trật tự thì đuổi giúp cô ấy chứ một mình cô ấy không đuổi nổi. Còn dư luận về cô thì nhiều lắm, trình độ các cháu hiểu được chính xác là rất khó. Ráng mà hiểu, không có dễ là công an đi bảo vệ trị an cho dân lại gây bất an, hại dân . Nếu vậy, bác sẽ làm đơn giúp cô ấy kiện các cháu đấy!
Sau đó Đại tá Nhương, Đại tá Sử cũng đến, tự giới thiệu và nói lý do tin tưởng và đến với cô Hòa, hỏi:
-Các anh đến điều tra cô Hòa à?
“Cháu công an” hoa cả mắt chốing chế:
-Không có chuyện đó đâu, chúng cháu đi qua thì rẽ vào thăm cô thôi.
Tiếc là như những gì đang diễn ra thì không như “cháu” này nói nên tôi đã phải viết thêm cái đơn dưới đây gởi đến ông công an to nhất là ông Trần Đại Quang.
 28-3-2016
ĐÔNG LA
                                                                                                              8