Chủ Nhật, 14 tháng 12, 2014

CO PHẢI EM LÀ EM ĐÓ KHÔNG? (THƠ)


Trên trang của ông Ngô Minh có đăng bài của ông Mai Văn Hoan nói về chuyện tôi bảo Nguyễn Quang Lập không phải “chuyên chở sự thật” mà đợi “chuyển tiền”. Hôm nay chủ nhật đăng bài thơ nhẹ nhàng chơi, chuyện cãi cọ tính sau.
      14-12-2014
       ĐÔNG LA