Thứ Ba, 16 tháng 12, 2014

“DƯ LUẬN” MỚI VỀ ĐÔNG LA

“DƯ LUẬN” MỚI VỀ ĐÔNG LA

Sáng nay mở email thấy hai thư trái ngược nhau.
Lá thư nhất:

Lá thứ 2:
Vô trang của Bùi Văn Bồng thấy “anh Hảo” giới thiệu một bài chửi tôi của Trịnh Hoài Văn. Lên Google kiếm cũng không biết Trịnh Hoài Văn là ai. Từ từ tôi sẽ đọc, cần sẽ lên tiếng. Xin giới thiệu lời giới thiệu của “anh Hảo” trước:

Kính gửi qúy báo mạng ... 
Sáng nay, TMH vào mạng Trần Mỹ Giống thấy có bài báo này của Trịnh Hoài Văn phê bình 'HIỆN TƯỢNG VĂN NÔ ĐẢNG ĐÔNG LA" rất tốt. Nếu chúng ta cứ im lặng để tên BỒI BÚT MẠT HẠNG ĐÔNG LA lộng hành chửi bới thô tục các nhà dân chủ tự do trong nước mãi như thế này thì chính là một cách NỐI GIÁO CHO GIẶC vậy. Trần Mạnh Hảo xin gửi bài viết của tác giả trẻ Trịnh Hoài Văn vạch mặt tên ĐÔNG LA và tên NGUYỄN CHÍ HIẾU - tổng biên tập báo VĂN NGHỆ TP HỒ CHÍ MINH này tới qúy báo nhờ in lên để vạch mặt kẻ ném cứt vào các nhà dân chủ đang đấu tranh cho tự do trong nước. TMH xin thành thật cám ơn
Trần Mạnh Hảo

Tội nghiệp “ông anh” một thời ngang dọc nay sa lầy, vì với tôi về tri thức nói chung Hảo ta mới chỉ là người mới biết mặt chữ, không cãi nổi, phải nói leo theo thằng Trịnh Hoài Văn nào đó. Khi dám phê phán những “ông kễnh”, trong đó có Hảo, tất nhiên tôi phải có đầy đủ chứng cớ và lý lẽ về học thuật, nếu không “chúng nó” kiện bỏ bà. Tất cả phải im lặng chịu trận bởi tôi đúng. Còn bọn vô danh tiểu tốt như hàng chó điên, sâu bọ rắn rết cắn càn thì chấp làm gì. Hót cứt thì phải chịu ngửi mùi thậm chí bị vấy bẩn nữa.
16-12-2014