Thứ Hai, 12 tháng 10, 2015

KHÔNG LẠI ĐƯỢC VỚI TRỜI

       Tôi vừa nhận được một lá thư của một người cảm ơn cô Vũ Thị Hòa. Vừa là lời cảm ơn thông thường vừa là sự bộc lộ lòng khâm phục, quy phục khả năng siêu phàm của cô. Nếu người ta ai cũng có tâm sáng, có lương tri thì chỉ cần lời cảm ơn thông thường là đủ, cô Hòa không cần sự ca ngợi, tôi cũng không cần gì ở sự quảng bá khả năng của cô. Nhưng sự vô minh, tham, ác, nhỏ nhen, vô ơn, đểu cáng, hỗn láo của người đời là mênh mông, dù tôi có viết và đăng lên bao nhiêu chuyện về cô cũng không bao giờ đủ. Vậy hôm nay tôi giới thiệu tiếp lá thư này, tôi chụp ảnh đưa lên để đảm bảo tính nguyên bản, nhưng vì nhiều lý do, sự thật không thể đưa lên trọn vẹn và trần trụi được.
            12-10-2015
            ĐÔNG LA