Thứ Hai, 9 tháng 6, 2014

“cuộc đấu” giữa một cựu chiến binh và một ông chủ tịch tỉnhvà một ông chủ tịch tỉnh

Theo BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ, Điều 101. Tố giác và tin báo về tội phạm: Công dân có thể tố giác tội phạm với Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án”; Điều 103. Nhiệm vụ giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố, 1: “Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát có trách nhiệm tiếp nhận đầy đủ mọi tố giác, tin báo về tội phạm do cá nhân…”

Vậy mà hôm nay, mất gần một ngày, mệt suýt chết, Cựu Chiến binh Cấn Văn Hành mới đưa được đơn tố cáo ông Chủ tịch Tỉnh Bình Phước đến tận tay nhân viên của Cơ quan Cảnh sát điều tra của Bộ Công an!

Pháp luật nước ta có một rừng văn bản. Tưởng như mọi chuyện vi phạm không sao có thể thoát được con mắt của luật pháp. Tiếc là nhiều quá lại hóa rối, có khi cái nọ lại đá cái kia, hoặc có văn bản dưới luật hướng dẫn thi hành luật lại làm người ta dễ mắc sai lầm.

Ông Nguyễn Văn Trăm, chủ tịch tỉnh Bình Phước, khi giải quyết vụ tố cáo ông Cấn Văn Hành đã dẫn ra THÔNG TƯ của THANH TRA CHÍNH PHỦ về Quy định quy trình giải quyết tố cáo, 30 tháng 9 năm 2013, do ông TỔNG THANH TRA đương nhiệm Huỳnh Phong Tranh ký:

Chương II

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC GIẢI QUYẾT TỐ CÁO

Mục 1

TIẾP NHẬN, CHUẨN BỊ XÁC MINH  TỐ CÁO

Điều 7, 1-Sau khi tiếp nhận tố cáo thuộc thẩm quyền, thì trong thời hạn quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 20 của Luật tố cáo, người giải quyết tố cáo phải tổ chức việc kiểm tra, xác minh về họ tên, địa chỉ của người tố cáo và các nội dung khác theo quy định tại Khoản 2 Điều 20 của Luật tố cáo.

Và theo Điều 2 của THÔNG TƯ, “thẩm quyền giải quyết” tố cáo thuộc người “đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước”.

Nếu không hiểu Luật Tố cáo người “đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước” rất dễ phạm luật khi thực thi trách nhiệm của mình. Như ông Nguyễn Văn Trăm, Chủ tịch tỉnh Bình Phước, đã tổ chức một nhóm đập mộ LS Cấn Văn Học để điều tra vụ tố cáo ông Cấn Văn Hành làm cái bình tông giả.

Điểm a, Khoản 1, Điều 20 và Khoản 2, Điều 20 của Luật Tố cáoTHÔNG TƯ trên đã dẫn (Luật Tố cáo là bô luật đã được Quốc hội thông qua ngày 11 tháng 11 năm 2011 do Chủ tịch QH đương nhiệm Nguyễn Sinh Hùng ký) là các điều, khoản thuộc CHƯƠNG III: GIẢI QUYẾT TỐ CÁO ĐỐI VỚI HÀNH VI VI PHẠM PHÁP LUẬT CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TRONG VIỆC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ, CÔNG VỤ.

Ông Hành không phải là “CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC” “VI PHẠM PHÁP LUẬT” “TRONG VIỆC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ, CÔNG VỤ”. Nên đây là điều thứ 1 ông Trăm đã sai.

Theo Điều 12, khoản 3, ngay cả cán bộ, công chức, viên chức vi phạm pháp luật “có dấu hiệu tội phạm” thì do “do cơ quan tiến hành tố tụng giải quyết theo quy định của pháp luật về tố tụng hình sự”. Nghĩa là thuộc cơ quan cảnh sát điều tra chứ không phải là chủ tịch tỉnh. Nên đây là điều thứ 2 ông Trăm đã sai.

Thực tế, ông Cấn Văn Hành vừa không phải là “CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC”, vừa bị tố cáo làm hàng giả, nghĩa là tội hình sự nên việc giải quyết tố cáo phải thuộc Cơ quan cảnh sát điều tra.

Vì vậy, ngoài những sự vi phạm do kém hiểu biết về luật như trên, ông Cấn Văn Hành còn tố cáo ông Nguyễn Văn Trăm, Chủ tịch tỉnh Bình Phước phạm:

1- Chương XXI, Mục A, điều Điều 281. Tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ:

2- Chương XIX, Điều 246. Tội xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt.

3- Chương XII, Điều 121. Tội làm nhục người khác Điều 122. Tội vu khống

Đơn tố cáo đã được gởi tới tận tay Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an và sẽ được gởi tiếp đến các cơ quan theo luật có chức trách giám sát việc giải quyết tố cáo.

Chúng ta hãy chờ xem “cuộc đấu” giữa một cựu chiến binh và một ông chủ tịch tỉnh kết quả ra sao?

9-6-2014

ĐÔNG LA