Thứ Sáu, 14 tháng 11, 2014

CHU XUÂN GIAO CHO NHÀ VĂN NGUYỄN VĂN THỊNH "CHƯA SẠCH NƯỚC CẢN"

   Thấy trang của thằng Giao nó giới thiệu bài của ông Nguyễn Văn Thịnh vô xem thì thấy nó giới thiệu thế này:
“Tuần báo Văn Nghệ vừa có bài phê phán "Đèn cù"
Đó là tuần báo Văn Nghệ Tp. Hồ Chí Minh, số 327 (ra ngày thứ Năm, 13/11/2014). Có bài Cái đèn cù Trần Đĩnh của tác giả Nguyễn Văn Thịnh.
Bản thảo của bài này cũng được tác giả gửi đăng trên blog Đông La. 
Tôi mới liếc xem, nhưng bài ở dạng chưa sạch nước cản, không ít lỗi. Cái đó nói sau. Bây giờ, cứ tạm đưa cả bài nguyên về đây lưu đã”.
Ông Nhà văn Nguyễn Văn Thịnh đã có bề dầy sáng tác, chắc tại là bác sĩ ít đàn đúm như bọn viết văn làm báo chí dễ cánh hẩu lăng xê nhau, nên ít người biết. Cùng sinh hoạt ở HNV TPHCM mà tôi cũng không biết ông. Khi ông làm quen gởi bài tôi đăng lên nhiều độc giả ngỡ ngàng hỏi tôi ông ấy là ai mà viết hay thế? Còn Chu Xuân Giao thực sự tôi chưa đọc được ở Giao một ý nào ngoài tư liệu cóp nhặt. Có thể tôi không khách quan nhưng đến Xuân Diện “háng lợn” là người được Giao khi tặng sách tôn là “trưởng huynh Xuân Diện” cũng đã nhận xét về Giao thế này: "Tư liệu mới cũng không có, mà chỉ là làm rối những tư liệu cũ, giống như lấy 10 cuộn chỉ màu, rũ hết ra, rồi ngồi gỡ và cuốn lại để cho mọi người biết cái mớ bòng bong lúc nãy chính là 10 cuộn chỉ này đây!".
   Vì vậy Giao nhận xét bài của ông Thịnh còn “lỗi” thì có thể đúng nhưng “chưa sạch nước cản” là hỗn láo!
   Xem kỹ thì ra số báo trên cũng đăng bài của tôi viết về chuyện Lê Công Định ca ngợi “Ngô tổng thống”
   14-11-2014
ĐÔNG LA