Chủ Nhật, 16 tháng 11, 2014

CÔ ĐƠN

        Viết xong cái bài về sự cù lần của ông Đèn cù rồi. Nhưng nay chủ nhật để mọi người nghỉ ngơi, mai mới đăng lên. Viết xong tự dưng thấy cô đơn giữa loài người này quá! Tại sao cùng là giống người mà người ta nghĩ quá khác nhau? Nhớ lại lời tâm sự của Chế Lan Viên nói ông lên Bà Quẹo xa xôi chỉ vì ông chán gặp con người.
            Vậy hôm nay muốn đăng hai bài thơ ngắn nói về sự cô đơn:

(I)

                        Ngày đầu năm lòng chợt thấy rỗng không
                        Em bỏ đi đâu trong ba ngày Tết
                        Anh như con thuyền lênh đênh sóng nước
                        Nghiêng bên nào cũng chạm phải cô đơn!

(II)

                        Có người không biết cất buổi chiều vào đâu
                        Còn ta không biết cất ta vào đâu trong buổi chiều này
                        Ta đi tìm ánh ngày
                        Mi hoàng hôn chợt khép
                        Ta đi tìm công việc
                        Những con chữ lười ngủ gật trên trang
                        Ta biết có một nơi
                        Nhưng dường như không bao giờ đến được
                        Ta muốn được cất ta vào em!