Thứ Ba, 26 tháng 7, 2016

ĐÔNG LA THÔNG BÁO!

ĐÔNG LA THÔNG BÁO!

Vừa rồi tôi có viết một bài qua thông tin của người khác, sau khi đăng lên, tôi được người trong cuộc báo là có những thông tin không chính xác, nên tôi đã gỡ bỏ, vì từ trước tới nay, sự thật là tiêu chí quan trọng nhất đối với tôi. Vậy nếu ai đó đã đăng lại bài của tôi xin gỡ bỏ, nếu không, sau này có chuyện gì đó liên quan, tôi sẽ không chịu trách nhiệm.
26-7-2016

ĐÔNG LA