Thứ Năm, 3 tháng 5, 2012

ÂM NHẠC

*Khi nào buồn thì nghe mấy bài này và nhiều bài khác nữa:

*Đất nước tình yêu

 

*Koibito Yo - Người yêu dấu ơi - Ngọc Tân 

*Một Cõi Đi Về - Ngọc Tân

 

 


 

 

 

 

 *Beethoven "Für Elise" Valentina Lisitsa Seoul Philharmonic

*Beethoven "Moonlight" Sonata op 27 # 2 Mov 1,2 Valentina Lisitsa

*Beethoven "Moonlight" Sonata op 27 # 2 Mov 3 Valentina Lisitsa