Thứ Bảy, 24 tháng 5, 2014

THÔNG BÁO CHO NGUYỄN TƯỜNG HƯNGTHÔNG BÁO CHO
NGUYỄN TƯỜNG HƯNG


Anh Trần Nhật Duật nhờ tôi thông báo cho Nguyễn Tường Hưng: hãy vào ngay Sài Gòn càng sớm càng tốt để anh ấy trả tận tay Hưng khoản tiền mà Hưng đã gởi cho anh ấy tránh thất lạc. Và cũng để làm rõ lý do gì mà Hưng vu khống cho anh ấy lừa đảo?

24-5-2014

ĐÔNG LA