Thứ Bảy, 7 tháng 6, 2014

KHÔNG GỞI ĐƠN TỐ CÁO

KHÔNG GỞI ĐƠN TỐ CÁO

Vì đề phòng chuyện nhiều kẻ muốn hại cô Vũ Thị Hòa nên tôi đã viết đơn tố cáo hành động mờ ám của Nguyễn Tường Hưng. Xong xuôi cả rồi nhưng tôi cứ băn khoăn không gởi đi. Vì thấy tâm tính con người vốn khó thay đổi, không ai tự nhiên xấu đi hoặc tốt lên. Tôi nghĩ Nguyễn Tường Hưng cũng vậy. Hưng đã làm quen và thân tình với tôi trước cô Hòa rất lâu. Không thể vô cớ mà Hưng đột ngột thay đổi. Tiếc là tại sao thì Hưng không nói. Nhưng thôi, tôi vẫn tin cuộc đời còn lòng tốt. Chắc Hưng bị một sức ép nào đó chứ Hưng không muốn vậy nên tôi quyết định không gởi đơn tố cáo đi nữa.
7-6-2014

ĐÔNG LA