Thứ Sáu, 6 tháng 6, 2014

ĐƠN TỐ CÁO HÀNH ĐỘNG MỜ ÁM CỦA NGUYỄN TƯỜNG HƯNG

           Trước việc bọn Tầu xâm lấn biển đảo, hung hãn khiêu chiến, không phải mọi người đều đột nhiên tốt đẹp lên để chung sức, chung lòng, bảo vệ đất nước. Cuộc sống vẫn nguyên vẹn những tốt xấu, thiện ác, vì vậy, tôi vẫn buộc phải viết đơn tố cáo hành động mờ ám của Nguyễn Tường Hưng. Đã có nhiều lời cảnh báo việc làm quen trên mạng, không ngờ rằng chính bản thân tôi đây hôm nay phải hối lỗi. Lòng dạ con người thời thực dụng này quả là hiểm độc. Tôi đã gởi đơn này cho cơ quan điều tra theo đường bưu điện, chắc vài ngày nữa sẽ tới. Đây là việc chính đáng, không có gì phải giấu, tôi công khai cho bạn đọc biết. Rất có thể các bạn sẽ rút ra được một bài học.
       6-6-2014
       ĐÔNG LA