Thứ Ba, 1 tháng 7, 2014

“viện sĩ” Vũ Thị Hòa được mời về họp

THÔNG BÁO
Xin thông báo cho các Phật tử, các thân nhân của các liệt sĩ  đã được cô Vũ Thị Hòa tìm giúp, “cô Hòa” của chúng ta, “viện sĩ” Vũ Thị Hòa, đã được Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Tiềm năng Con Người mời về họp HỘI NGHỊ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN của Viện do Viện trưởng Giáo sư Viện sĩ Phạm Minh Hạc ký: