Thứ Tư, 2 tháng 7, 2014

“Sao giấy mời không có chữ ký chú ĐL nhỉ?”            Có cháu   Thảo Dân hỏi “Sao giấy mời không có chữ ký chú ĐL nhỉ?”, chắc cô bé này là công an hình sự mang bệnh nghề nghiệp. Còn chú thì không cần biết. Cô Hòa cắt điện thoại, viện không liên lạc được, họ nhờ chú thế nào thì chú thông báo thế ấy. Chú công bố để cho bọn hồng vệ binh, chuột chù, chó điên hay xuyên tạc bậy bạ về cô tức chơi thôi. Còn đây là nguyên văn email của viện nhờ chú: