Chủ Nhật, 24 tháng 8, 2014

NỀN VĂN MINH BỊ CHẶT CỤT ĐẦU

Vụ nhà báo bị chặt đầu ghê gớm quá! Nên tôi muốn làm một bài thơ. Một điều chứng tỏ nhà thơ có tài hay không là phải thể hiện được cuộc sống sôi động đang diễn ra. Phải có trí tuệ để hiểu đúng bản chất vấn đề, phải có tài thơ để thể hiện bằng ngôn ngữ thơ độc đáo của riêng mình. Nếu làm được và người đọc cảm thụ  được, ta sẽ thấy thơ có khả năng biểu đạt ghê gớm, chỉ mấy câu thôi mà có thể diễn tả được những điều mà cả những cuốn sách dầy cũng không nói được. Nên cùng trong giới sáng tác, người ta vẫn thường rất nể trọng nhà thơ có tài. Chế Lan Viên là người như vậy.