Thứ Sáu, 22 tháng 8, 2014

“ngưu tầm ngưu, bọ tầm bọ”Cách mấy bữa, tivi chiếu GS Châu được Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp. Thấy hơi buồn cười ở chỗ thằng Hà Vũ nó kiện “anh Ba”,  thằng Châu nó lại khen hành động đó như Kinh Kha, nay “anh Ba” lại tiếp Châu long trọng cờ hoa! Chắc do GS đã đóng góp được nhiều cho đất nước nhưng còn là bí mật “cuốc ra” nên chưa công bố cho quần chúng biết.
Vào fb của Thanh Tùng thấy nó tổng hợp cả loạt bài về vị GS tài “ranh” của chúng ta, thì ra GS cũng là bạn tâm giao với thằng Lập “què”, thằng cho cai ngục đóng đinh vào đầu tù binh Việt Cộng là “khai thác thông tin” chứ có gì đâu!
Thật tiếc cho Châu quá! Cứ đàn đúm như trên thì lại thành
ngưu tầm ngưu, bọ tầm bọ” mất! Mà "ngưu" là trâu đấy!
 Nhớ hôm đi họp “lý luận VHNTTW”, tôi ngạc nhiên khi thấy anh Vũ Quần Phương, một bác sĩ nhà thơ lừng danh, đến bên tôi ngồi xuống nói đùa: “Ngồi bên Đông La tí cho lây chút thông minh”. Mình nhớ ngay đến Vũ Hà Văn, con anh, tài toán ngang với Ngô Bảo Châu, nói: “Anh bảo thằng Văn nhà anh làm toán thôi nhé, đừng bắt chước thằng Châu nói lăng nhăng”. Anh bảo: “Anh nói rồi”.
Châu nên chơi với Vũ Hà Văn, Đàm Thanh Sơn thôi, đừng chơi với đám như Lập "què"!
22-8-2014