Thứ Năm, 14 tháng 8, 2014

ĐƠN CỦA ÔNG CẤN VĂN HÀNH VỀ CHUYỆN CÔNG AN BÌNH PHƯỚC CÓ DẤU HIỆU ÉP CUNG?


 Hôm nay ông Hành đã viết đơn và gởi cho tôi nhờ tôi đăng lên cho toàn thế giới biết việc ông bị công an Bình Phước điều tra ông. Ông trình bầy là mục đích của họ là muốn kết tội cô Vũ Thị Hòa chứ không phải ông. Trước khi viết đơn ông bảo chúng nó cứ vặn vẹo mấy cái văn bản, tôi bảo ông là nói với mấy thằng công an nếu thấy văn bản sai thì đi điều tra những người làm văn bản, ký tên, đóng dấu chịuu trách nhiệm pháp lý về các văn bản đó. Ông chỉ là người nhận văn bản, chứ có làm ra mấy cái văn bản ấy đâu mà chúng nó vặn vẹo ông!