Thứ Bảy, 9 tháng 8, 2014

VĂN NGHỆ CUỐi TUẦN

         Đây là mấy câu “thơ thẩn” tôi làm đã hơn 30 năm, nghĩa là còn là một thằng chưa có vợ. Vậy mà có người đọc nhắn tin bảo tôi làm để thể hiện tình cảm của tôi nhớ ông anh liệt sĩ còn mất mộ. Tưởng tượng của độc giả quả phong phú thật!