Thứ Hai, 30 tháng 3, 2015

ÔNG TƯỚNG CHUNG VÀ ÔNG LONG (HÀ NỘI) NÊN ĐỌC BÁO VĂN NGHỆ TPHCM SỐ 345ĐÔNG LA
ÔNG TƯỚNG CHUNG VÀ ÔNG LONG (HÀ NỘI)
NÊN ĐỌC BÁO VĂN NGHỆ TPHCM SỐ 345

       Vì số báo này in bài cua tôi viết về Võ Thị “Bất” Hảo và “những người yêu nước” trên đườmg phố. Thấy hai ông phát biểu xa rời thực tế quá nên khuyên “mấy bố” nên đọc đi.
30-3-2015
ĐÔNG LA
      Xin đọc nguyên bản bài của tôi tại đây:
     Còn bài kia, tôi phải dùng tài photoshop cắt ghép ảnh chụp trang báo để in lên blog được.