Thứ Ba, 31 tháng 3, 2015

THƠ BÚT TRE TẶNG "EM"
         THƠ BÚT TRE TẶNG "EM"

Tôi vừa viết xong bài Tư duy bồi bàn của ông “ráo xư” Nguyễn Zăng Tún về chuyện ông ta viết bài so sánh Bác Hồ với ông Lý Quang Diệu, tính đăng lên thì lại thấy trên TV “em của ngày hôm qua”, con quỷ cái lừng ranh. Tự dưng lại muốn trổ tài làm thơ Bút Tre:Em Uyên lại hót trên ti (tivi)

Mặt trơ trán bóng da bì đít trâu

Biết điều cuốn xéo đi mau

Kẻo giờ quả báo ụp đầu thất kinh!                                                 31-3-2015