Chủ Nhật, 17 tháng 5, 2015

ĐƠN TRÌNH BẦY CỦA CÔ VŨ THI HÒA GỞI ÔNG PHÓ THỦ TƯỚNG VŨ ĐỨC ĐAM NHÂN CÓ BÀI CỦA "HUÂN CHÓ ĐIÊN"