Thứ Tư, 13 tháng 5, 2015

VỀ CHUYỆN 20 NHÀ VĂN TUYÊN BỐ TỪ BỎ HỘI NHÀ VĂN VIỆT NAM

Thấy trang của ông Ngô Minh có đăng tin:

20 NHÀ VĂN TUYÊN BỐ TỪ BỎ HỘI NHÀ VĂN VIỆT NAM

Ông ta cho rằng: “Chuyện 20 nhà văn rời bỏ Hội Nhà văn Việt Nam là một tổn thất lớn của Hội nhà văn VN. Ngô Minh rất ám ảnh khi nhận được thông tin này. Những người rời khỏi hội toàn nhà văn nổi tiếng: Nguyên Ngọc, Hoàng Minh Tường,Nguyễn Huệ Chi, Ý Nhi, Nguyễn Quang Lập...Người giỏi có bản lĩnh mới có suy nghĩ độc lập, không chịu được "vòng kim cô" ràng buộc”.
Như  vậy ông Ngô Minh, cũng là một hội viên, viết như trên là với tư duy băng nhóm bầy đàn, không phân biệt được tốt xấu, phải trái. Xã hội chúng ta từng quá tả nhưng đến nay lại quá hữu, dung túng cho những cái xấu. Tôi không biết hết nhưng biết chắc chắn và đã viết nhiều với lý lẽ đầy đủ, trong danh sách trên có những người như Nguyên Ngọc, Nguyễn Huệ Chi, Bùi Minh Quốc, Nguyễn Quang Lập, Võ Thị Hảo, Phạm Đình Trọng… có những quan điểm sai trái, phản đạo lý, thậm chí phản bội đất nước. Họ là những ung nhọt của Hội mà lãnh đạo Hội Nhà Văn lẽ ra cần phải cắt bỏ chứ không để đến ngày hôm nay họ xin ra, nên hoàn toàn không phải là “một tổn thất lớn của Hội nhà văn VN” như ý ông Ngô Minh. 
Tất nhiên với Hội Nhà Văn, như thực trạng đất nước, cũng có nhiều chuyện, trong đó có chuyện cần phải có diễn đàn phê phán, đối thoại sòng phẳng về những quan điểm, tư tưởng sai trái của các nhà văn, tránh để tình trạng trắng đen lẫn lộn, thiện ác bất minh như hiện tại, tránh tình trạng Hội Nhà Văn là Hội của Nhà nước mà mật độ nhà văn chống phá đất nước lại nhiều và hung hãn nhất!
Từ từ tôi sẽ viết một bài về điều này.
13-5-2015
ĐÔNG LA

TUYÊN BỐ TỪ BỎ HỘI NHÀ VĂN VIỆT NAM
Là những người viết văn đã nhiều năm tham gia Hội Nhà Văn Việt Nam (HNVVN), đã góp sức xây dựng Hội qua thời chiến cũng như thời bình, đã đau xót trước sự xuống cấp ngày càng nghiêm trọng của Hội trong những năm gần đây và tích cực góp ý với Hội để khắc phục tình trạng ấy;
đến hôm nay, nhận thấy tình trạng suy thoái của Hội đã trở nên không thể cứu vãn nếu không có sự thay đổi nhiều điều căn bản trong điều lệ và tổ chức của Hội để Hội thực sự là một tổ chức nghề nghiệp tập hợp những người viết muốn xây dựng một nền văn học Việt Nam đích thực, tự do, nhân bản;
nhận thấy khả năng thay đổi trên càng không thể xảy ra khi lãnh đạo HNVVN đã tự tiện tước quyền tham gia Đại hội lần IX sắp tới của chúng tôi với lý do chúng tôi là thành viên của một ban vận động thành lập một văn đoàn tương lai – đó là việc làm vi phạm trắng trợn điều lệ hiện hành của HNVVN, tước bỏ một trong những quyền cơ bản của hội viên và công dân, xúc phạm nghiêm trọng danh dự của người cầm bút;
chúng tôi tuyên bố từ bỏ HNVVN kể từ ngày hôm nay, 11 tháng 5 năm 2015.
Bùi Minh Quốc (hội viên HNVVN từ năm 1977)
Đặng Văn Sinh
Đỗ Trung Quân (hội viên HNVVN từ năm 1987)
Hoàng Minh Tường (hội viên HNVVN từ năm 1981)
Lê Hiền Phương
Ngô Thị Kim Cúc
Nguyên Ngọc (hội viên HNVVN từ năm 1957)
Nguyễn Huệ Chi (hội viên HNVVN từ năm 1984)
Nguyễn Quang Thân (hội viên HNVVN từ 1977)
Phạm Đình Trọng
Thùy Linh
Vũ Thế Khôi
Ý Nhi