Thứ Ba, 23 tháng 2, 2016

DÒNG ĐỜI

DÒNG ĐỜI

          Cháu tôi một tuần tuổi:
          Ngày xưa bà bế mẹ:
          Nay bà bế con:
          Mới ngày nào cũng oe oe, dần lớn lên:
          Trưởng thành:
          Lấy chồng:
          Sinh con:
          Rồi có sinh con mới hiểu lòng cha mẹ:
23-2-2016