Chủ Nhật, 13 tháng 3, 2016

GIẢI TRÍ CUỐI TUẦN: “BỌN NGU THÂN MẾN!”

GIẢI TRÍ CUỐI TUẦN: “BỌN NGU THÂN MẾN!”

Mấy năm nay tôi viết liên tục, viết nhiều đến mức làm tôi quên mất tiêu một số bài đã viết. Gần đây nhân dịp có tác giả Trần Tâm, một người trong ban lãnh đạo Tạp chí Tri thức & phát triển, có viết một bài về cô Vũ Thị Hòa, một bài viết khách quan, chứng cớ đầy đủ, vậy mà “bạn” Huân “chó điên”, chính vì điên nên không hiểu lý lẽ phải trái, lại sủa điên cuồng. Các Phật tử theo cô Hòa không biết từ đường dẫn nào lại tìm đọc lại một đoạn viết ngắn mà tôi đã viết từ đúng 2 năm trước, rồi bàn luận rôm rả ở dưới. Bài này là bài mà tôi đã quên, có đầu đề thật vui, có thể làm tiết mục giải trí cuối tuần được: BỌN NGU THÂN MẾN! Có nhiều người góp ý bảo tôi nhà văn, hiểu đạo sao lại đi chửi người ta. Cũng như mấy lần cô Hòa bảo tôi phải giải thích cho những người góp ý với cô là sao cô tâm Bồ Tát lại đi khiếu kiện? Đơn giản là vì chúng ta sống trong đời phàm chứ không phải thiền viện. Ở thiền viện người ta đồng lòng tu tập, cần phải thuộc bài, còn ở đời phàm có đúng sai, tốt xấu, thiện ác, trước cái xấu cái ác không tỏ thái độ, không có hành động phù hợp thì là người vô cảm chứ không phải là người theo đúng Đạo. Trong thiền viện tu tập phải phá chấp nhưng trong đời phàm khi bọn ác tìm mọi cách để hại mình, hại người thì không thể không chấp mà còn phải có hành động ngăn chặn mới là đúng đạo.
          Hôm nay tôi chụp bài viết và những những bình luận rất thú vị ở dưới đưa lên để góp vui văn nghệ trong ngày chủ nhật này:
         13-3-2016