Thứ Ba, 21 tháng 6, 2016

NHÀ VĂN ĐÔNG LA THÔNG BÁO

NHÀ VĂN ĐÔNG LA
THÔNG BÁO

Từ vài ngàn trang viết trên blog 4 năm qua tôi đã cắt gọt, lắp ghép, như chưng cất, tinh chế, thành một cuốn sách có tư tưởng, chủ đề, nội dung xuyên suốt. Nội dung chính đúng như các bạn “cờ đỏ” đã tặng cái danh hiệu “chiến sĩ trên mặt trận chống xuyên tạc’ cho tôi. Vũ khí chính trên mặt trận không tiếng súng này là sự thật lịch sử VN, một lịch sử anh hùng đươc cả nhân loại có lương tri và tiến bộ trên thế giới công nhận. Bên cạnh đó những lý lẽ của tôi thường dựa trên cơ sở tri thức đúng đắn về khoa học, triết học, văn học và luật pháp.
          Bản thảo đã xong còn bao giờ in thì chưa biết, giống như dự tính làm một cuốn sách về cô Vũ Thị Hòa, hỏi giấy phép, nhà xuất bản biết chuyện VTV nói về cô, rồi báo đài ở Vinh Phúc vừa qua lại tiếp tục, họ ngại cấp giấy phép làm tôi cụt hứng luôn.
          Còn cuốn mới này bàn chuyện chính trị, toàn những chuyện “hót” in ấn sẽ dễ hơn.
          Chưa biết bao giờ in những bạn đọc tiết kiệm tiền dần đi để ủng hộ nhà văn Đông La nhé. Trước tôi viết chơi thôi nay viết thật vì trước kia có xưởng sản xuất, nay thì dẹp mất tiêu rồi.
          Xin cám ơn trước các bạn!
         Tôi lại tự thiết kế cái bìa này. Nền bìa sách tôi lấy “vật liệu” từ bìa cuốn Hiến pháp 1946, Hiến pháp đầu tiên của nước VN mới)


21-6-2016
ĐÔNG LA