Thứ Bảy, 15 tháng 2, 2020

CÙNG BẠN ĐỌC!

CÙNG BẠN ĐỌC!
Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã đặt mua hai cuốn sách của tôi. Nhưng rất tiếc các bạn hiểu cho tôi không in sách bán như thông thường mà bán trên Amazon, tức thương mại điện tử, và Amazon thì còn chưa có ở Việt Nam. Cuốn đầu tiên tôi viết thử, tiếng Anh chưa tốt, nhưng cũng bán được một ít, thấy khách hàng chủ yếu là ở Mỹ, rồi đến Anh, Đức, Canada, Úc. Tôi viết quảng cáo thực ra là cho khách hàng ở những nước này. Còn tự in để gởi cho những người đặt mua ở VN thì tôi rất ngại vì bận viết, không có thời gian.
Bạn bè tôi rất nhiều, tặng người này không tặng người kia cũng mệt, nên tôi chỉ tự in vài cuốn tặng những người cần thiết, lớn tuổi, và từng có “duyên nợ” với tôi.
Rất mong các bạn thông cảm!
15-2-2020
ĐÔNG LA