Thứ Năm, 3 tháng 4, 2014

ÔNG CHỦ TỊCH TỈNH BÌNH PHƯỚC PHẠM PHÁPTôi vừa được ông Cấn Văn Hành gởi cho coi “KẾT LUẬN nội dung tố cáo ông Cấn Văn Hành" của Ủy ban Nhân dân Tỉnh Bình Phước Số 75/KL-UBND do ông Chủ tịch Nguyễn Văn Trăm ký ngày 25-3-2014.  (Trang đầu và trang cuối)

Đây là hành động phạm pháp của ông Chủ tịch tỉnh Bình Phước bởi những cơ cở pháp lý sau đây:

Theo LUẬT TỐ CÁO được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 11 tháng 11 năm 2011do CHỦ TỊCH QUỐC HỘI  Nguyễn Sinh Hùng (Đã ký):

Tố cáo là việc công dân báo cho cơ quan có thẩm quyền biết về hành vi vi phạm pháp luật của bất cứ cơ quan, tổ chức, cá nhân nào. Theo Điều 2, mục 2, Việc tố giác tội phạm được thực hiện theo quy định của pháp luật về tố tụng hình sự. Theo Điều 5, Trách nhiệm của cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm tiếp nhận và giải quyết tố cáo theo đúng quy định của pháp luật.

Trong vụ ông Cấn Văn Hành bị tố cáo làm di vật giả và làm mộ giả, theo Bộ luật Hình sự Việt Nam sửa đổi, bổ sung 2009 của Quốc hội Việt Nam, là thuộc Điều 156, Tội sản xuất, buôn bán hàng giả và Điều 246, Tội xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt.

Theo PHÁP LỆNH CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI về tổ chức điều tra hình sự, CHỦ TỊCH QUỐC HỘI Nguyễn Văn An (Đã ký) ngày 20 tháng 08 năm 2004, thì vụ tố cáo ông Cấn Văn Hành, theo Điều 1, Cơ quan điều tra, cơ quan có thẩm quyền điều tra chính là Cơ quan Cảnh sát điều tra thuộc ngành Công an, cụ thể là Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bù Đăng.

Theo BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ 2003, Điều 10, Xác định sự thật của vụ án, Cơ quan điều tra phải áp dụng mọi biện pháp hợp pháp để xác định sự thật của vụ án một cách khách quan. Theo Điều 13, Trách nhiệm khởi tố và xử lý vụ án hình sự, khi phát hiện có dấu hiệu tội phạm thì Cơ quan điều tra có trách nhiệm khởi tố vụ án. Theo Điều 33, về Cơ quan tiến hành tố tụng gồm có:

a) Cơ quan điều tra;

b) Viện kiểm sát;

c) Toà án.

Vì vậy, chưa kể bản Kết Luận của ông Chủ tịch tỉnh Bình Phước dựa trên những chứng cớ đúng hay chỉ dựa vào hành động trộm cắp của bà Lệ và những lời vu cáo của những kẻ có tư thù ông Hành muốn hại ông Hành, thì việc tổ chức điều tra và kết luận như trên đã vi phạm Pháp luật Nước Cộng hòa XHCNVN.

Nghe nói cô Vũ Thị Hòa sẽ có đơn thư gởi PTT Vũ Đức Đam, Trưởng ban Tìm kiếm và Quy tập Hài cốt Liệt sĩ và Cơ quan điều tra của Bộ Công an. Và theo tôi, ông Hành hoàn toàn có đủ chứng cớ kiện ông Chủ tịch Tỉnh Bình Phước.

3-4-2014

ĐÔNG LA