Thứ Hai, 17 tháng 7, 2017

II- DU LỊCH BÃI BIỂN SANTA MONICA

ĐÔNG LA
II- DU LỊCH BÃI BIỂN SANTA MONICA
            Sau khi đi thăm Đài quan sát Griffith, ông anh bảo:
            -Hôm nay mình đi thăm bãi biển Santa Monica.
            Santa Monica là một thành phố vệ tinh sát bên Los Angeles. Khi chưa đi Mỹ, qua internet, tôi đã biết đến khu du lịch nổi tiếng này. Bãi biển có cầu tầu (pier) độc đáo vươn ra biển như sàn nhà thuỷ tạ lúc nào cũng đầy du khách. Cũng độc đáo không kém, trên bãi biển xinh đẹp có lác đác những người vô gia cư (homeless) nằm ngủ.

Philadelphia
16-7-2017

ĐÔNG LA