Chủ Nhật, 6 tháng 8, 2017

THĂM ĐIỆN CAPITOL, TRUNG TÂM QUYỀN LỰC TỐI CAO NƯỚC MỸ

ĐÔNG LA
THĂM ĐIỆN CAPITOL, TRUNG TÂM
QUYỀN LỰC TỐI CAO NƯỚC MỸ

Đến thăm Điện Capitlol, toà nhà Quốc hội Mỹ, trung tâm quyền lực tối cao nước Mỹ, chúng ta hãy xem đôi nét chính cơ cấu nền chính trị nước Mỹ.
Hiến pháp Mỹ hiến định Tổng thống Hoa Kỳ là nguyên thủ quốc gia (head of state) và cũng là người đứng đầu chính phủ (head of government) Hoa Kỳ, được toàn quốc bầu lên.
Hiến pháp Hoa Kỳ giao cho Tổng thống lãnh đạo đất nước trung thành theo luật liên bang.
Cụ thể quyền lực đầu tiên được Hiến pháp Hoa Kỳ quy định dành cho tổng thống là quyền ký văn bản luật và đạo luật sẽ trở thành luật; Phủ quyết văn bản luật, trả về Quốc hội; Cho phép Tổng thống đề cử các viên chức tư pháp và hành pháp; Và quan trọng nhất trong số những quyền lực của tổng thống là làm Tổng tư lệnh Quân đội Hoa Kỳ; v.v…
Tuy vậy, quyền lực của Tổng Thống Mỹ vẫn phải đặt dưới quyền của Quốc hội Mỹ. 
Về quyền phủ quyết luật của tổng thống sẽ bị bác bỏ khi cả hai viện lập pháp của Quốc hội biểu quyết với tỉ lệ 2/3 phiếu thuận để gạt bỏ sự phủ quyết đó. Việc đề cử các viên chức tư pháp và hành pháp vẫn phải có  sự góp ý và ưng thuận của Thượng viện. Tổng thống là Tổng tư lệnh quân đội nhưng quyền tuyên chiến được Hiến pháp đặt nằm trong tay Quốc hội.
Thực tế, với nhiều vị tổng thống về nhiều vấn đề, vẫn có sự lạm quyền. Như các tổng thống đã không nhận được lệnh tuyên chiến chính thức đối với các hành động quân sự đã xảy ra đối với PanamaGrenada, Chiến tranh Triều Tiên, đặc biệt là Chiến tranh Việt Nam
Và quan trọng nhất, để chống sự độc tài và sai lầm của tổng thống, Hiến pháp Hoa Kỳ cho phép Hạ viện luận tội các viên chức cao cấp liên bang trong đó có tổng thống và cho phép Thượng viện quyền truất phế các viên chức bị luận tội bằng việc biểu quyết với tỉ lệ 2/3 số phiếu.
Với cơ chế kiểm soát quyền lực như vậy, tại một nước Mỹ phát triển nhất, có nhiều lĩnh vực tri thức dẫn đầu thế giới, vậy mà nền chính trị Mỹ vẫn dẫn nước Mỹ mắc phải những sai lầm, làm thiệt hại cho các nước và chính nước Mỹ. Biết vậy để thấy lãnh đạo một quốc gia không hề đơn giản. Với Việt Nam ta cũng vậy thôi, lịch sử không thẳng băng mà cũng có lúc ngoằn ngoèo, vấp váp. Vậy mà không ít kẻ để kiếm cớ chống phá luôn moi móc ra những chuyện đã mốc meo trong quá khứ mà nếu so với sai lầm của những nước khác thực ra là rất nhỏ!
***
Sau đây là một số ảnh chụp làm kỷ niệm của gia đình tôi tại Điện Capitol, toà nhà quốc hội, cơ quan quyền lực cao nhất nước Mỹ, và khuôn viên. Buổi tối ông con chiêu đãi lẩu Nhật Bản, nơi nhân viên phục vụ có dáng như người mẫu và thái độ rất tuyệt. Xong, quay lại dạo phố, chụp mấy tấm ảnh Điện Capitol dưới ánh đèn đêm Washington.
Los Angeles
5-8-2017
ĐÔNG LA