Thứ Tư, 11 tháng 11, 2015

LỜI THÁCH ĐẤU CỦA NHÀ VĂN ĐÔNG LA VỚI ĐỖ XUÂN PHƯƠNG

ĐÔNG LA
LỜI THÁCH ĐẤU CỦA NHÀ VĂN ĐÔNG LA
VỚI ĐỖ XUÂN PHƯƠNG

Trong một bài tôi đã viết:
Tôi nhớ có lần ông bạn TSBS Lương Chí Thành cho tôi là “xuất sắc” hay gì đó nên mời tôi tham gia thảo luận tại trang của một người bạn bàn về nét tương đồng giữa vật lý lý thuyết và Đạo Phật. Tôi vốn không thích tham gia thảo luận vì toàn bộ tâm lực tôi muốn dành cho việc viết về những điều tôi quan tâm. Nhưng có một điều tôi chú ý là giới trí thức nói chung khi trình bày những vấn đề tri thức ra đại chúng thường dở ở chỗ trình bầy một cách “sách vở quá”, nói với những người ngoài chuyên môn của mình lại dùng những ngôn ngữ khái niệm nên người ta tài thánh cũng không hiểu được. Như về vật lý lý thuyết lẽ ra người ta phải dùng ngôn ngữ của một nhà tư tưởng vật lý chứ không phải của nhà vật lý. Ngay Einstein cũng từng nói: “Nếu anh không thể giải thích một điều một cách đơn giản thì anh chưa hiểu điều đó đủ rõ”. (If you can't explain it simply, you don't understand it well enough)”.
Một người bạn” của ông TS Thành chính là ông Đỗ Xuân Phương, hình như cũng là một BS, vì tôi đã vào đọc mà không nhớ, tôi liếc qua thì thấy tay này đúng là dạng “sách vở quá” nói trên. Tôi viết vậy cho nó lịch sự chứ thực ra ý tôi cho loại người đó là nói theo sách như con vẹt, chưa đủ tầm hiểu những vấn đề cao siêu một cách giản dị như Einstein nói ở trên. Thậm chí tay này còn không được như con vẹt vì đã hiểu sai, gán ghép khiên cưỡng giữa vật lý và thiền, nhưng tôi không muốn dây vào vì mất thời gian. Vì với tôi Đỗ Xuân Phương hoàn toàn là vô danh!
Trong một bài tôi viết về khoa học trước đây hình như có loáng thoáng thấy tên Đỗ Xuân Phương nói cái gì đấy tôi cũng chẳng chấp làm gì. Kỳ này, tôi mới đăng lại bài Đọc “Cao Xuân Huy - người thầy, nhà tư tưởng”, Đỗ Xuân Phương lại vào trang facebook của TS Thành đọc bài trên mà Thành chia sẻ của tôi với thái độ hơi bị hỗn khi phản bác lời bình của ông bạn Thành có ý khen tôi. Tôi đã phê phán cái sai về tri thức, nhận thức của rất nhiều người, ngoài những lời chửi bậy của loại độc giả vô học mà tôi gọi là “sâu bọ rắn rết” thì không chấp làm gì, chưa có một ai phản bác lại tôi một cách nghiêm túc. Về nhận thức khoa học thì đến Einstein cũng có cái sai, hôm nay nếu Đỗ Xuân Phương chỉ ra được cái sai, tôi rất cảm ơn. Nhưng hơi tiếc cho Phương là tôi lại hơi kỹ tính, chỉ viết ra những gì tôi hiểu chắc chắn, không phải loại sính chữ, ngộ chữ khoe mẽ kiến thức mà tôi e rằng trong số đó hình như có Đỗ Xuân Phương.
Bắt chước thế giới quyền Anh, hôm nay tôi chính thức thách ông Đỗ Xuân Phương chỉ ra được cụ thể những cái sai của tôi trong tất cả mọi lĩnh vực! Tôi sẽ trả lời ngay.
Còn dưới đây chính là ảnh chụp cuộc đối thoại:

 11-11-2015

ĐÔNG LA