Thứ Sáu, 7 tháng 7, 2017

Giới Thiệu Sách Mới


TUYÊN NGÔN VỀ THỂ TRẠNG VŨ TRỤ TIỀN BIG BANG
Tac giả: Trần Ngẫu Hồ
TG tự Xuất Bản
LGT: Khoa Hc tuy đã chng minh được khi đầu Vũ Tr hu vi, sinh dit này là t Big Bang, tuy nhiên vn chưa th gii thích được Big Bang đã xy ra trên cái gì. Khoa Hc đã dùng nhng phương tin hu vi, và nhng phương trình toán hc, là t Thc, cũng là t tâm sinh dit và cũng thuc hu vi. Nhưng dùng sinh dit hu vi đểđi tìm nhng giá tr phi hu thì s chng bao gi gp được. Khoa Hc và Pht Giáo có mt s lin h trí, thc. Nguyên nhân đầu tiên và Vũ Tr Thc Tướng phi có s liên can đến nhau mt cách mt thiết. Tác gi đã gii thích Big Bang đã xy ra như thế nào trong quan nim ca Kiến Tánh Vô Sanh.
Dưới góc cnh triết lý như thế, đọc sách này, tác gi hy vng quý bn đọc s hiu Big Bang đến t đâu, ti sao vũ tr tht s phi là phi hu, v.v... và còn nhiu điu thích thú, mi l. Nhng lý lun da trên li Pht dy: Văn, Tư, Tu, được gii đáp, gii thích mt cách đơn gin và trn vn trong cun sách này.
Để mua sách, xin email v:
thetrangvutru@yahoo.com
Giá bán: US $12 + US $5 cước phí gói gi (trong USA),
Nhng quý v quc gia khác, sau khi nhn được email, tác gi s liên lc vi quý v và thêm li ch dn.
Sau đây chúng tôi xin trích đăng vài hàng gii thiu ca Zen Master Hunh Châu Minh Tu. (SH)
LI GII THIU
t mt độc ga
Tác gi đã trao tay cho tôi tp bn tho tác phm ca anh, yêu cu tôi đọc và phê bình. Tác phm “TUYÊN NGÔN V TH TRNG VŨ TR TIN BIG BANG”, tôi đón nhn, mang v đọc cn thn trong s háo hc và tò mò.
Tôi đọc ln đầu toàn b, mt mch trong khong na ngày, ri tôi li m ra đọc li mt ln na, và mt ln na. Ti hôm nay là đúng sáu ln, tôi nh rõ cm giác đầu tiên ca tôi thot ch là s tò mò, nhưng sau đổi sang kinh ngc, cái cm giác kinh ngc nguyên vn như ca lúc đầu, và sau cùng là s thích thú pha ln s bàng hoàng.
Tôi tò mò vì ch đề, vâng, ch đề v Vũ Tr chân thc là điu t lâu tôi mun có mt li gii đáp. Nhưng  điu làm tôi kinh ngc là : Làm sao anh đã có th gii thích mt ch đề ln, phc tp như vy? K c cái nguyên nhân đầu tiên, theo như s tóm tt sơ khi ca anh cho tôi, mà li được gói trn trong mt Văn Bn có trong hơn hai trăm trang? Tôi hi anh ngay sau lúc va nhn bn tho anh đưa, và điu này được anh tr li: “Toàn b câu chuyn ging như mt cun giây được gp li vi nhau, thot nhìn trông thì rt phc tp, mà nếu không biết cách g nó thì nó càng ri, nhưng khi đã nhn ra được cái ch đầu mi thì ta ch rút nh cái mi đó, thì toàn th si dây hin ra dưới mt ta mt cách rõ ràng, tng ch khúc khy trong si dây trước kia được hiu và gii thích d dàng”.
Cái ch mi tht nút thí d này, theo anh, chính là bn cht tht s ca Vũ Tr và khi đã hiu và gii thích được bn cht tht s ca Vũ Tr thì nhng vn đề khác s rõ ra thôi.
"Nhưng chng phi là nhng nhà Khoa Hc ln thì còn đang bế tc và Đức Pht, đấng xuyên sut, rt ráo thì ch yên lng v vn đề này khi ngài được hi đến hay sao?" Tôi li hi, và anh cười nh nhàng tr li:
Đó là lý do tôi viết cun sách này, nhng nhà Khoa Hc mà anh ám ch, đã dùng nhng phương tin hu vi, và nhng phương trình toán hc, là t Thc, cũng là t tâm sinh dit và cũng thuc hu vi. Nhưng dùng  sinh dit hu vi đểđi tìm nhng giá tr phi hu thì s chng bao gi gp được. Khoa Hc và Pht Giáo có mt s lin h trí, thc. Tôi s nêu rõ s liên h này.
Còn s yên lng ca Đức Pht, thì thưa anh, còn có câu tr li nào trn vn, nghiêm trang và trí tu hơn ca đấng đại giác cho ch đề này, bng s im lng thánh khiết ca ngài? Trong bn tho này, tôi cũng đã gii thích rõ s yên lng đó ca ngài, xin anh c đọc cn thn cho”.
Vâng, tôi đã đọc k nhiu ln như đã nói trên, và bây gi là cm giác thích thú tràn ngp.
Điu quan trng là cun sách đã gii đáp trn vn được rt nhiu thc mc trước kia, mà tôi thường xuyên khc khoi trong lòng.
Và chc có l, nó cũng là nhng khc khoi, thc mc ca tt c con người chúng ta đang sng trên hành tinh này, đó là :
Vũ Tr này t đâu ti? Có ai to ra nó không? Cái đầu tiên đã được to ra như thế nào? v.v… Chưa bao gi, vâng, chưa bao gi, trong cuc đời đọc sách ca tôi, li đọc được  cun sách nào mà ch vi vn vn trong khong trên hai trăm trang giy đã gii thích được nhiu vn đề ln và h trng như vy. Xin lit kê sơ sơ để thy giá tr ca bn lun án :
Tác gi đã gii thích con đường thành Pht ca Đức Pht Thích Ca Mâu Ni và gii thích rõ s kin nào đã làm ngài thành Pht, gii thích rõ Tâm thành Pht là như thế nào?
Gii thích rõ Công Án Niêm Hoa Vi Tiếu, vì sao n cười ca ngài Maha CaDiếp li khiến cho Đức Pht Thích Ca chn ngài Maha CaDiếp làm v Pht kế tiếp để hướng dn tăng đoàn?
Gii thích rõ vì sao li phi dùng s gii thích Tâm thành tu ca Pht để gii thích Vũ Tr thc tướng? Ch rõ s liên h tuyến tính gia Big Bang và Vũ Tr Thc Tướng. Và đặc bit, tác gi đã gii thích Big Bang đã xy ra như thế nào trong quan nim ca Kiến Tánh Vô Sanh.
Có nghĩa là tác gi đã gii thích nguyên nhân đầu tiên, ch ni điu này đã làm cho lun án tr thành giá tr, vì chưa mt ai gii thích được cái nguyên nhân đầu tiên này. Và đúng như s gii thích ca tác gi, nguyên nhân đầu tiên và Vũ Tr Thc Tướng phi có s liên can đến nhau mt cách mt thiết. Nghĩa là nó bt buc phi xut phát t Vũ Tr Thc Tướng.
Khoa Hc tuy chng minh được khi đầu Vũ Tr hu vi, sinh dit này là t Big Bang, tuy nhiên vn trong mơ h và thiếu xót vì chưa th gii thích được Big Bang đầu tiên đã ti t đâu, và đã xy ra trên cái gì? Năng lượng t tp để nóng vô cùng, nng vô cùng để mà có s n bùng, theo Khoa Hc, là có được t đâu?
Và qua câu chuyn người đàn bà đội nước va đi va hát tác gi đã cho thy cái sanh đầu tiên đã phát xut t Đại Lc mt cách không tác ý là như thế nào.
Tác gi cũng đã trình bày mt lun trình sc bén và đưa bng chng rng Big Bang có ngun gc hay còn gi là Vũ Tr hu vi sinh dit đã thành tu t nhng cung Lc phát ra t Đại Lc ca Vũ Tr Thc Tướng. Nhng cung Lc đào thi t Đại Lc đã chp vào nhau để to thành Big Bang theo công the = mc2 lng danh ca nhà bác hc Einstein.
Trong đó, khi lượng m được xác định.
Tác gi cũng đã hình thành đon tiu lun để gii thích s thành lp Thc ca nhân loi.
Còn nhiu, nhiu na, nhng s kin ln ca cuc sng cũng đã được gii thích rõ ràng, và đơn gin mt cách tài tình.
Tôi dùng ch bàng hoàng là đúng vi tâm trng ca tôi, vì cun sách đã thc s giúp tôi hiu được nhiu điu, và tôi cũng đã hiu và tr li được thc mc trước kia ca tôi là vì sao Vt Lý Gia, Tiến Sĩ, Giáo Sư Fritjof Capra, tác gi cun sách ĐẠO CA VT LÝ, mà dch gi là Tiến sĩ, vt lý Nguyn Tường Bách, đã làm mê say độc gi mt thi, li trân trng s kiến tánh và Thin Tông ca Pht Giáo như vy?.
Vì thin tánh không ca Pht Giáo, mà tác gi đã trnh trng nâng cp thành môn “Khoa Học Thiền Định”, theo tác gi, chính là tng viên gch vng chc để xây dng chiếc cu đi vào bn th, cũng là Vũ Tr Thc Tướng.
Cun sách này, cũng làm cho tôi hiu vì sao các hin gi Đông Phương thung hay nói: Nhng điu vĩ đại, thường li (và phi) được gii thích bng nhng phương cách gin d nht.
Riêng đon gii thích v dc (sex) cũng tht thâm thúy, tác gi cũng đã gii thích rõ nguyên nhân nào mà chúng sinh (nói chung các loài) li b dc chi phi nhiu hơn mi th như vy? Và tôi cũng đã phi bt cười khi đọc được s hóm hnh ca tác gi khi ông dùng câu nói lng danh ca Karl Marx, ông t ca Cng Sn : “Làm tùy kh năng, hưởng thì tùy theo nhu cu” để gii thích nhng liên can v sex.
Cun sách này giúp cho tôi hiu và gn như đồng cm vi nhng hin gi kiến tánh, nhưng tôi không dám mo mui nói rng nó giúp cho tôi kiến tánh, vì tôi biết mun kiến tánh phi n lc và thc tế rt nhiu.
Vâng, kiến tánh là thy được Vũ Tr Thc Tướng, và sng được trong tánh thường xuyên là s sng mãi mãi trong Vũ Tr Thc Tướng. S chng còn có điu nào trên đời này giá tr hơn.
Bn lun án này cũng đã đề ngh mt cái nhìn, mt định hướng đúng đắn cho nhân loi, nhưng nhân đó tác gi cũng không quên nghiêm khc lên án nhng loi nhn định cu th, mơ h, mâu thun v thc ti, bn th, tc Vũ Tr Thc Tướng vi ý đồ để tiếp tc bt mt, la bp nhng tâm hn ngây thơ, đơn gin, d dãi để mong trc li cho mình,  tôn vinh cái ngã ca mình, hoc cho phe nhóm ca mình.
Vi nhng độc gi chưa hay ít tiếp xúc vi Pht Pháp có th khó hiu lúc đầu, nhưng xin qúy độc gi hãy kiên nhn, xin hãy đọc vài ln, nếu ln đầu quý độc gi chưa nm bt được ý ca tác gi. Và tin th, xin quý độc gi b qua cho nhng đon có v trùng lp vì tính cn thn ca tác gi.
Tôi đã đọc k nhiu ln, đã thích thú và công nhn cun sách này xng đáng là mt cun sách để nơi trang trng nht ca tôi : vì càng đọc càng hiu rõ bn th ( tc Vũ Tr Thc Tướng). Riêng tôi, vi mt cun sách đã gii thích rõ ràng cùng mt lúc nhiu ch đề ln và bí n ca nhân loi chúng ta trong khong hơn hai trăm trang giy, tôi xin bình đim cho cun sách này là mt trong nhng cun sách hay nht, mt loi Tài T Thư ca thế k th 21.
Còn ý kiến ca bn thì sao?
Xin được hân hnh và trang trng gii thiu vi toàn th bn đọc tác phm “ TUYÊN NGÔN V TH TRNG VŨ TR TIN BIGBANG”. Cu mong bn cũng thích thú và xem nó như mt người bn ca tri thc vy.  
HUỲNH CHÂU MINH TUỆ
ZEN MASTER